ในการดำเนินชีวิตของคนเราอาจจะต้องเจอสิ่งต่าง ๆ มากมาย บ้างก็ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินการต่าง ๆ ไปได้ดี บ้างก็เป็นอุปสรรค จนบางครั้งก่อให้เกิดความท้อแท้ สิ้นหวัง และคิดว่าตัวเองพ่ายแพ้ จนทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่ตั้งไว้ แต่ …